Witamy na stronie Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku!

Mamy nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawi Państwu przyjemność i zaspokoi oczekiwania w zakresie poruszanych tutaj zagadnień. Zakładamy, że znajdziecie Państwo mnóstwo ciekawych informacji z dziedziny oświaty, pedagogiki, dydaktyki, filozofii, historii, zarządzania, przedsiębiorczości, innowacyjności, marketingu, finansów czy ekologi i ochrony środowiska naturalnego. Przedstawiamy też sprawdzone materiały na temat zakładania własnej firmy od podstaw czyli "od zera do milionera". Jesteśmy przekonani, że wiadomości na tej stronie są szczególnie interesujące, nie tylko dla ludzi związanych z nauką, edukacją czy ekologią lecz także dla osób przedsiębiorczych, które pragną rozwinąć włąsne zdolności i umiejętności lub założyć swoją firmę. Współpracujemy z wybitnymi fachowcami z dziedziny zarządzania, rachunkowości czy marketingu, dlatego potrafimy doradzić indywidualnie wielu osobom i jednostkom gospodarczym - jak założyć firmę, jak ją rozwijać czy wskazać, jakie trendy na rynku mogą przynieść w najbliższej przyszłości wyraźne zyski. Ważnym zagadnieniem są współczesne trendy rozwoju i ewolucji rynku w tym i wyborów konsumenckich. Postaramy się przybliżć wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania firmą - zarówno dużą, małą jak i jednoosobową. Bardzo ciekawe i unikalne materiały znajdą się w pod hasłem "Giganci biznesu". Materiały te skierowane są głównie dla ludzi przedsiębiorczych, planujących zbudować swoją karierę zawodową w oparciu o biznes. Podpowiemy odpowiedź na uporczywe pytania np. jak założyć prosperujący biznes przy pomocy niewielkich nakładów finansowych czy jak szybko przekroczyć próg rentowności lub jak kierować - zarządzać skutecznie firmą na poszczególnych szczeblach, by nie utracić efektywności i dobrej komunikacji. Na naszej stronie znajdą Państwo też informacje o takich zjawiskach społeczno-ekonomicznych jak MLM, sieć marketingowa, sprzedaż bezpośrednia, które angażują coraz większe grupy ludzi. Zwracamy uwagę, by nasze informacje ekonomiczne  były w tym zakresie rzetelne i obiektywne dlatego staramy się współpracować z organizacjami, które reprezentują poszczególne środowiska jak Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej, które jest afiliacją struktur europejskich i światowych a jednocześnie gwarantem jakości i uczciwości firm tam zrzeszonych. Pożądanym zjawiskiem w gospodarce jest fakt, że dla organizacji zrzeszonych w PSSB kodeks etyczny nie jest martwy lecz przeciwnie, stanowi ważny element klasyfikacji i wiarygodności firmy jak i samego Stowarzyszenia.

Na stronie tej prezentujemy unikalne materiały dotyczące znaczącego filozofa, wielkiego pedagoga, twórcy nowoczesnej pedagogiki, daktyki  prof. Kazimierza Sośnickiego. Materiały te, często nigdzie nie publikowane lub zapomniane, przechowywane są pieczołowicie w prywatnym archiwum. Dzięki poświęceniu jednego z uczniów i współpracowników Pana dr Henryka Góra, jedynego spadkobiercy dorobku naukowego i praw wydawniczych po Profesorze K. Sośnickim, przetrwały po dziś dzień na przekór wielu przeszkodom jakie na przestrzeni lat spotykały samego profesora jak i jego dorobek. Dzięki uporowi i wytrwałości Pana Henryka dziś możemy nadal czerpać z zasobów olbrzymiej wiedzy i wspaniałych prac badawczych, filozoficznych i dokumentacji. Obecnie spadek wraz z prawami autorskimi i wydawniczymi po Profesorze Kazimierzu Sośnickim i dr Henryku Góra przejął Pan mgr Paweł Mirosław Góra.

Na tej stronie będziemy starali się też prezentować kierunki ewolucji, rozwoju myśli Mistrza Sośnickiego oraz dorobek jego uczniów, współpracownik i kontynuatorów tej spuścizny naukowej.

Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych i Edukacji Ekologicznej pragnie doprowadzić do powstania Centrum Archiwizacji, Upowszechniania oraz Pracy Pedagogicznej poświęconego pamięci profesora Kazimierz Sośnickiego. Na przeszkodzie stoją obecnie głównie braki lokalowe i finansowe. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej a swoje niewielkie środki przeznacza na wspieranie wielu ciekawych inicjatyw, które wspomagają lokalne środowiska społeczne. Stworzenie Centrum Archiwizacji wymaga kwot, które dziś jeszcze przekraczają nasze możliwości. Prosimy ewentualnie o wsparcie naszej inicjatywy w każdej możliwej formie. Jesteśmy jednak zdeterminowani i przekonani, że Centrum dokumentacji powstanie i będzi służyć studentom, nauczycielom, wykładowcom i badaczom historii rozwoju myśli pedagogicznej. Materiały które są w naszym posiadaniu są często unikalne i wręcz bezcenne dla systemu pedagogicznego. Więcej informacji o profesorze znajduje się w zakładce "Nauka i Edukacja" oraz "Biogramy" w których znajdziemy też kilka informacji o Kazimierzu Twardowskim, Zygfrydzie Kowalskim czy Ludwiku Bandurze.  W tym miejscu można również zapoznać się z pewnymi dokumentami, informacjami dotyczącymi  dalszych interpretacji i współczesnych odniesień w stosunku do twórczości Sośnickiego w wydaniu innych wybitnych osobowości z dziedziny pedagogiki, dydaktyki i filozofii jak Bogdan Nawroczyński, Stanisław Nalaskowski, Stefan Wołoszyn, Roman Segit, Maria Lipowska, Halina Gajdamowicz, Józef Półturzycki, Romana Miller, Joanna Rutkowiak, Kazimierz Moroz, Tadeusz Czeżowski, Ewa Rodziewicz, Zygfryd Kowalski, Witold Wojdyło, Marian Pyrz, Andrzej Leszczyński, Henryk Góra, Barbara Góra,  które na swojej drodze spotkały Profesora Sośnickiego lub jego poglądy.

Nasz cel w tym zakresie jest jasno określony. Pragniemy doprowadzić do digitalizacji zasobów zgromadzonych w Centrum Archiwizacji by móc skutecznie je promować je w środowisku związanym z nauką i oświatą dając szansę wszystkim zainteresowanym na bezpośrednie dotarcie do nich czyli do źródła. Zdjemy sobie sprawę, że dla większości osób ale i bibliotek, nawet dużych, zdobycie czy pozyskanie do zbioru starych publikacji ww. autorów jest zadaniem trudnym lub wręcz niemożliwym. Chcielibyśmy tą lukę uzupełnić.

 

Prezentujemy też wiele materiałów dotyczących Gdańska - Trójmiasta - Pomorza, jak i innych miast i regionów, w których prowadzimy swoje działania. Stowarzyszenie zrzesza członków z całej Polski, od Tatr do Bałtyku, od Trójmiasta do Zakopanego i Limanowej, od Szczecina do Suwałk i Lublina, w różnym wieku, o różnej orientacji politycznej i zróżnicowanym doświadczeniu życiowym. Łączy nas zainteresowanie i chęć działania dla ogólnie pojętego celu społecznego, który jednak owocuje konkretnymi planami i działaniami.

Obecnie w Trójmieście nasze działania skupiają się w znacznej mierze na terenie Śródmieścia i Dolnego Mista Gdańsk, które po latach doczekało się planowej i kompleksowej rewitalizacji. Działamy w kierunku integracji i aktywizacji działań społecznych, lokatorskich tak, by rewitalizacja dzielnicy połączyłą się z aktywizacją społeczną, zaangażowaną postawą obywatelską i chęcią poprawy swego otoczenia wśród jej mieszkańców. Gdańsk jest obecnie dla nas w centrum uwagi i naszych działań jednak z chęcią prowadzimy działania wszędzie tam gdzie są ludzie dążący do zmian, kreatywni, którzy swoje działania chcą spotęgować i połączyć z zadaniami statutowymi naszego społeczeństwa.

Ważne jest też zrozumienie, że jesteśmy gośćmi na swojej planecie i powinniśmy traktować dobra naturalne z szacunkiem i pietyzmem.

Ekologia to problem, zagadnienie psychiczne i społeczne, a dopiero na drugim planie są zagrożenia związane bezpośrednio z  przemysłem. Każdy zainteresowany ochroną zasobów naturalnych może sprawdzić na naszej stronie co sam może zrobić dla środowiska, nie oglądając się na innych. Ogromna jest potrzeba osobistego przemyślenia swej postawy "ja człowiek, mieszkaniec a środowisko - zasoby naturalne". Takie ujęcie po części praktyczne prowadzi nas do promocji marek sprawdzonych, godnych zaufania i autentycznie dbających o środowisko naturalne.

Wielkie znaczenie ma ochrona wód gruntowych, akwenów lądowych i wód morskich. Na tym polu wiele już zmieniono na plus, wzrosła czystość wielu rzek i zbiorników a co najważniejsze ludzka świadomość związana z problematyką ochrony wód.

Kolejnym zagadnieniem związanym z wodą jest odzyskiwanie, oczyszczanie i uzdatnianie wody dla celów spożywczych i przemysłowych. Filtry do wody, odżelaźniacze i całe kompleksowe systemy oczyszczania wody to już prawie nowa dziedzina przemysłu. Będziemy na tej stronie starali się wskazywać źródła i kierunki rozwoju myśli naukowej związanej z tymi zagadnieniami jak i wskazywać konkretne rozwiązania, które wykorzystują najnowszą technologię i prezentują sobą najwyższy poziom funkcjonowania. Ocenimy system oczyszczania wody eSpring, który wzbudza duże zainteresowanie w wielu krajach, gdzie problem pitnej wody występuje już silniej niż w Polsce. W jednym zdaniu można wskazać generalną różnicę pomiędzy amerykańskim systemem eSpring, który oczyszcza wodę (także biologicznie), podczas gdy generalna większość pozostałych urządzeń dostępnych na rynku w mniejszym czy większym stopniu jedynie uzdatnia wodę do picia. Czysta, zdrowa woda dla celów spożywczych to naprawdę coraz bardziej palące zagadnienie.

          Trzeba dać przykład samemu, by żądać podobnego zachowania od innych.

Wracając do tematu ekonomii i gospodarki zakładamy, że wiele osób znajdzie tutaj ciekawe i przydatne informacje z zakresu przedsiębiorczości i inowacyjności w gospodarce i zarządzaniu małymi i średnimi firmami. Postaramy naświetlić podstawowe założenia związane z marketingiem sieciowym zwanym w skrócie MLM, jako formą aktywności gospodarczej i jedną z praktycznych szans na odbudowę polskiej klasy średniej, której brak do dziś negatywnie skutkuje na funkcjonowanie naszej gospodarki jako całości. Postaramy się również przybliżyć ten temat od strony praktycznej przedstawiając sylwetki i osiągnięcia największych liderów tej branży, jak: Dexter Yager, Max Schwarz, Don King. Chcielibyśmy jednak przedstawiać głównie polskie osiągnięcia w tej branży, sylwetki ludzi, którzy zbudowali swój sukces nie tylko jako dystrybutorzy, niezależni przedsiębiorcy ale również jako pracownicy firm z branży MLM. Dla wielu osób związanych w jakiś sposób z tą branżą nazwiska takie jak Zbigniew Rek, Eliza Grabowska, Gilewicz, Zbigniew Kalinowski, Tomasz Kasjański, Waldemar Olszewski, Piotr Lach, Stanisław Derejczyk, nie trzeba przedstawiać, jednak spróbujemy ukazać te sylwetki w nowy, bardziej ciekawy sposób.  

Przedstawimy także sylwetki ludzi, którzy od lat w rzeczywistości rynkowej tworzą tą branżę: Richard DeVos, Jey Van Andel założyciele korporacji Amway. Dlaczego Amway? Otóż dlatego, że z punktu podejścia naukowego jest to jedna z najstarszych firm prowadzących sprzedaż systemem marketingu sieciowego-wielopoziomowego założona w 1959r w Stanach Zjednoczonych (najstarszą firmą jest firma Avon, której założycielem jest David H. McConnell w roku 1886). Jednak Amway stworzył jeden z najlepszych systemów rozliczania swoich dystrybutorów i klientów, który pozwolił zmodernizować branżę sprzedaży bezpośredniej do dzisiejszej postaci. System ten był poddawany na przestrzeni lat wielokrotnym badaniom mającym odpowiedzieć czy paln sprzedaży nosi znamiona zakazanych systemów piramidalnych czy nie.To właśnie Amwayowski plan sprzedaży pozwolił ostatecznie stwiedrdzić, że nie nosi on żadnych znamion sprzedaży piramidalnej ( zwanej też lawinową) i jest całkowicie legalny. To orzeczenie usankcjonowane przez najwyższe władze USA zostały przyjęte w innych krajach i zastosowane do wielu innych firm branży MLM. Pozwoliło to w końcówce lat 80-tych ubiegłego wieku na olbrzymi wzrost całej branży zarówno ilościowy jak i jakościowy. Oczywiście o dynamice tego wzrostu zadecydowało dodatkowo gwałtowny rozwój informatyki, powszechna komputeryzacja i pojawienie się Internetu. Amway jest niezaprzeczalnym liderem tej branży do dziś pozostając w rękach rodzin swych założycieli. Stanowi to niejako wzór stabilności w tym biznesie, który w pewnym sensie jest tym samym gwarantem stabilności dla milionów ludzi związanych wspołpracą z nią a budujących swoje własne niezależne jednoosobowe przedsiębiorstwa (firmy - dystrybutorzy).

Postać ta to biznes dostępny dla każdego, wykorzystujący najnowsze zdobycze wiedzy z dziedziny przemysłu ale również z branży IT a w swoich szkoleniach wybierający najskuteczniejsze metody szkolenia z zakresu socjologii, psychologii społecznej jak i technik sprzedaży. Branża MLM wskutek braku zrozumienia tego wciąż dość nowego zjawiska społeczno-gospodarczego czasami niesłusznie porównywana jest do kręgów związanych z sektami. Wynika to z podstawowego niezrozumienia najnowszych zasad panujących w szkoleniu ludzi (dystrybutorów i klientów) związanych z samodzielną pracą. Inego podejścia wymaga pracownik etatowy w przemyśle ale i innego pracownik np w sektorze bankowym czy ubezpieczeniowym. Natomiast osoby niejako samozatrudniające się ale związane umową współpracy z firmą dającą dostęp do oferty produktowo-usługowej wymagają zdecydowanie innego typu szkoleń, jeżeli chcą zwiększyć szansę powodzenia w takiej działalności. Oprócz szkoleń związanych z branżą MLM czyli szkolenie produktowe, sprzedażowe technik prezentacji, możliwości portali społecznościowych to istotnym elementem, decydującym o sukcesie lub porażce, jest szkolenie związane z osobowością samego przedsiębiorcy (człowiek jako podmiot swojego sukcesu lub porażki). Należy uświadomić sobie, że cechy jakie musi posiadać lub w miarę szybko zdobyć nowy przedsiębiorca zaangażowany w biznes MLM są diametralnie różne od tego co musi posiadać pracownik etatowy, zatrudnony na podstawie umowy o pracę. Ta różnica jest ogromna zarówno w warstwie wiedzy fachowej jak i w warstwie psychologicznej różna jest też świadomość i odpowiedzialność za swoje działania. 


To wszystko i jeszcze wiele innych ciekawych zagadneń spowodowało, że obecnie postanowiliśmy odpowiedzieć niejako na społeczne zapotrzebowanie zwiazane z bezstronnym i naukowym podejściem do zagadnień związanych z branżą MLM. Liczymy również na Państwa odzew, informacje i pomoc w zdobywaniu najświeższych informacji w tej dziedzinie.

Zapraszamy też liderów branży MLM w Polsce ale i na świecie do prezentowania swoich wypowiedzi, doświadczeń, wskazówek czy historii kariery celem popularyzacji tego tematu wśród społeczeństwa co może być korzystne dla obu stron dając szansę na zrozumienie tematu z jednej strony jak i ułatwiając osobom dotychczas niezorientowanym w podjęcie decyzji o skierowaniu swojego zaangażowania w tym kierunku.

Zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony - naszej, bo jest to strona dla Państwa !

kontakt