Ks bp dr Zygfryd Kowalski

Zygfryd Ignacy Kowalski urodzony w Koronowie, obecnie woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, 1 czerwca 1910r. Rodzice Wincenty i Franciszka z domu Radtke.  Przez całe swoje życie sercem i pracą związany jest z Pomorzem.  17 grudnia 1932r. w wieku 22 lat przyjmuje święcenia kapłańskie w Katedrze w Pelplinie z rąk bp. Stanisława Wojciecha Okoniewskiego. Przez pierwsze 4 lata drogi duszpasterskiej jest kapelanem i sekretarzem ks bp. Stanisława Okoniewskiego. Można powiedzieć, że jego koronnom specjalnością stała się katechetyka. W tym też czasie oddawał się równocześnie pasji drukarskiej, która owocuje wydaniem wielu ważnych dzieł np. Historia religi w zarysie, Pelplin 1935 czy artykuły religioznawcze ks Franciszka Monthey-a. Lata II wojny światowej spędza w wojsku. Bierze udział w bitwach nad rzeką Osą oraz Bzurą. Trafia do niewoli pod Łowiczem a po zwolnieniu jedzie do Torunia gdzie jako wikary pracuje w parafii Mariackiej. Następnie po wojnie zostaje  prefektem w I Państwowym Liceum i Gimnazjum, wykładowcą Katolickiego Instytutu Kultury Religijnej oraz duszpasterzem akademickim w Toruniu. Tam też podejmuje świeckie studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (1946-50) pod kierunkiem prof. Kazimierza Sośnickiego. W 1950 roku otrzymuje funkcje Kanonika kapituły katedralnej chełmińskiej. Kowalski był także proboszczem w Chełmży. Przez wiele lat do 1968r jest profesorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie . Opublikował podręcznik dla kleryków "Elementy nauk pedagogicznych". Nominację biskupa tytularnego uzyskuje na mocy bulli papieża Jana XXIII 27 lutego 1962 r. i zostaje biskupem sufraganem ordynariuszem diecezji Chełmińskiej. Jak czas pokazuje był ostatnim biskupem pomocniczym diecezji Chełmińskiej. Konsekrowany zosatł 29 czerwca tegoż roku przez księdza Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu w roku 1951r. ks. Zygfryd Kowalski zdaje egzaminy z zakresu pedagogiki i dydaktyki a następnie broni pracę doktorską pod tytułem: "Polityka kulturalno-oświatowa narodowego socjalizmu na Pomorzu w latach 1939-45" uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych. Praca ta do dziś przedstawia olbrzymią wartość historyczną w przedstawionym temacie. Można w niej podziwiać wielość skrupulatnie zebranych materiałów badawczych. Promotorem pracy był prof. K. Sośnicki ówczesny kierownik katedry pedagogiki UMK. Egzemplarz pracy doktorskiej przechowywany jest w naszych zasobach archiwalnych obok wielu innych pamiątek z jego pracy duszpasterskiej. W 1976 roku opracował śpiewnik-modlitewnik "Z Panem Bogiem", który doczekał się kilku wznowień.  

W 1987 roku w czasie pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Trójmiasta był przewodniczącym uroczystości oczekiwania na Skwerze Kościuszki w Gdyni. 

16 sierpnia 1981 roku na rynku w Gniewie ks biskup Zygfryd Kowalski poświęcił sztandar gniewskiej Solidarności, co było ważnym wydarzeniem dla mieszkańców, parafian i działaczy opozycyjnych. Wydarzenie to jest również godne zapamiętania z uwagi na fakt, że była to pierwsza w historii PRL-owskiego życia Gniewu msza święta na tzw. "wolnym powietrzu" i odbyła się w rynku Gniewu.

Zmarł 9 października w Pelplinie i pochowany został w krypcie "Rodziny Okoniewskich" skąd przeniesiony został w 2012 roku do osobnego grobu.  

9 października 1999r. nastąpiło poświęcenie tablicy pamiątkowej w Chełmży. Data nie jest przypadkowa, gdyż w tym dniu przypada czwarta rocznica śmierci ks.bp. Zygfryda Kowalskiego(1910-1995), w latach 1952 - 1962 proboszcza chełmżyńskiego.

W latach 1964-65 uczestniczył w II i III sesji Soboru Watykańskiego II w Rzymie. Można więc stwierdzić, że wychowankowie prof. Kazimierza Sośnickiego dotarli również do Rzymu a nawet Watykanu uczestnicząc w pracach soborowych.

 

W czwartą rocznicę śmierci bp. Z. Kowalskiego została odsłonięta tablica pamiątkowa, wmurowana w ścianę nawy północnej w konkatedrze Świętej Trójcy w Chełmży. Tablica została ufundowana przez parafię. W realizacji zamierzenia pomógł proboszcz ks. inf. Zygfryd Urban. Inicjator pomysłu Marian Dorawa wykonał również projekt. Portret biskupa, malowany olejno na blasze, wykonał Andrzej Warszycki z Torunia, a obramowanie kamieniarskie portretu firma konserwatorska Relief s.c. Jan Buldenburgz Torunia.

Mimo upływu lat parafianie z parafi w których przebywał ks biskup Zygfryd Kowalski pamiętają o swym duszpasterzu. Zmysł organizacyjny i niezwykła determinacji w pracy a także duże serce dla ludzkich problemów towarzyszyły mu przez całe życie pozwalając tworzyć dzieła daleko wykraczające poza zwykłą posługę pasterską. Takim przykładem jest chociażby odbudowa spalonego przez pożar kościoła Świętej Trójcy w Chełmży. Świątynia ta była przez 570 lat siedzibą biskupów chełmińskich i dzięki Zygfrydowi Kowalskiemu istnieje do dziś w pięknym stanie. 

Kilka informacji zaczerpnięto z strony: http://www.niedziela.diecezja.torun.pl/2008/0812/4.html 

 

Z inicjatywy księdza biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi trumna ze zwłokami śp. Ks. bp. Zygfryda Kowalskiego została przeniesiona do oddzielnego grobowca.  Moment przeniesienia zwłok można zobaczyć:   http://www.youtube.com/watch?v=kg1y5rs6cX8 

 

Ciekawe informacje o ojcu duchowym ks bp. Zygfryda Kowalskiego można również zobaczyć pod adresem:   http://www.parafiaswarzewo.pl/readarticle.php?article_id=2    

 

Diecezji Chełmińska - mały zarys historii (wybrane daty )

28 V II 1243
Utworzenie diecezji chełmińskiej
16 VII 1821
Pap. Pius VII bullą De salute animarum powiększa diecezję chełmińską i przenosi stolicę z Chełmży do Pelplina
28 X l925
Pap. Pius XI bullą Vixdum Poloniae unitas wytycza nowe granice diecezji chełmińskiej
5 V 1945
Biskup gdański i administrator apostolski diecezji chełmińskiej Karol Maria Splett mianuje ks. Leona Kozłowskiego wikariuszem generalnym diecezji chełmińskiej
26-27 VI 1945
Na Jasnej Górze pierwsza konferencja Episkopatu Polski
4 VII 1945
Konferencja dziekanów w Pelplinie
9 VIII 1945
Aresztowanie biskupa gdańskiego i administratora apostolskiego diecezji chełmińskiej Karola Marii Spletta

22 X 1948
zmarł prymas Polski kard. August Hlond
12 XI 1948
Pap. Pius XII mianuje biskupa Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim i prymasem Polski
1 XI 1950
Papież Pius XII ogłasza dogmat o Wniebowzięciu NMP
25 IX 1953
Aresztowanie prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego
26 VIII 1956
Jasnogórskie śluby narodu polskiego
28 X 1956
Uwolnienie Prymasa Polski kard. S. Wyszyńskiego z internowania
27 X 1957
Otwarcie Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku - Oliwie

27 II 1962
Prekonizacja ks. Zygfryda Kowalskiego na biskupa pomocniczego chełmińskiego

11 X 1962
Otwarcie Soboru Watykańskiego II
3 VI 1963
Zmarł papież Jan XXIII
21 VI 1963
Wybór papieża Pawła VI
14 IV 1966
Tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce

Informacje historyczne o diecezji Chełmińskiej zaczerpnięto z strony http://www.kalwariawielewska.pl/nasza_diecezja 

 

 

kontakt