Misja

Misja Stowarzyszenia

Celem stowarzyszenia jest - prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach naukowo-edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży i osób pragnących podnosić lub zdobywać kwalifikacje zawodowe. Stowarzyszenie prowadzić będzie działania mające na celu wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz osób niepełnosprawnych.

Celem stowarzyszenia jest - prowadzenie działalności związanej z szeroko pojętą działalnością ekologiczną zwłaszcza wdrażanie, promowanie, świadomych postaw i działań na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz promowanie producentów i towarów spełniających wymogi ochrony środowiska.

kontakt