O nas

Inicjatorami założenia Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych i Edukacji Ekologicznej są osoby związane z nauką, oświatą, edukacją i szeroko pojętą ekologią. Bezpośrednimi inicjatorami są Paweł i Małgorzata Góra, którzy w sierpniu 2011 roku doprowadzili w Gdańsku do spotkania założycielskiego. Jeszcze tego samego roku przeprowadzili oni proces rejestracji Stowarzyszenia uzyskując rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem: 0000400546. Ideę założenia i cele Stowarzyszenia wsparło kilkadziesiąt osób związanych nie tylko ze środowiskiem gdańskim ale z całego kraju. Osoby te reprezentują różne środowiska i poglądy. Ta różnorodność staje się siłą naszego Stowarzyszenia. Pokazuje ona, że jest pewna potrzeba realizacji celów społecznych przez różnorodne środowiska, które na gruncie Stowarzyszenia mogą zainicjować i przeprowadzić spójne działania realizując założone cele.

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna

 

W skład Zarządu wchodzą:

 • mgr Paweł Mirosław Góra - Prezes zarządu
 • mgr Małgorzata Bernadeta Góra - Wiceprezes zarządu
 • dr mgr inż. Ewa Marlena Łączek-Tarazewicz - Sekretarz zarządu
 • mgr Renata Justyna Gmurek - Skarbnik zarządu
 • Justyna Bernadetta Godlewska - Członek zarządu

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • Stanisława Breza - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Anna Orzechowska - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • mgr Sławomir Janusz Tarazewicz - Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

ZARZĄD SKŁADA PODZIĘKOWANIA:

 

 

Szczególne podziękowania Zarząd Stowarzyszenia składa Panu Piotrowi Glombin, którego życzliwość, pomoc i zaangażowanie w bieżące działania prowadzone przez Zarząd wykraczają daleko poza działania członka zwyczajnego. W praktyce wszyscy w Zarządzie nazywamy Pana Piotra "Pełnomocnikiem Zarządu" i mamy nadzieję, że tak właśnie wkrótce się stanie. 

Zarząd Stowarzyszenia pragnie również wyrazić szczególne podziękowania Panu Jerzemu Zdanowskiemu za całościową opiekę techniczną IT w tym także za stworzenie i administrowanie obecnej strony www. Pan Jerzy swoje działania prowadzi w tzw. wolnym czasie, którego każdemu brakuje.

 

Zarząd Stowarzyszenia obu Panom składa jeszcze raz serdeczne podziękowania za okazaną dotychczas pomoc i działania wspierające statutowe cele Stowarzyszenia i nie ukrywamy, że jesteśmy pełni nadziei na dalszy rozwój naszej współpracy.

 

kontakt